ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و تعیین سطح زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در مراکز آموزشی، کالج های معتبر و دانشگاههای اروپا.

فهرست